Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức tuyên truyền về 133 năm Ngày Sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023)

Ngày 19/5/2023, nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày Sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày lễ này. Các hoạt động tuyên truyền đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên đại diện cho các khoa, viện, phòng, ban trong trường.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại Hội trường A và các khuôn viên trong trường, với sự phối hợp của Ban Thường vụ Đoàn Trường và các chi đoàn. 

Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần yêu nước, tự hào và trách nhiệm của các đoàn viên thanh niên trong trường. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm kỷ niệm Ngày Sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại truyền thống vẻ vang của Bác Hồ trong lịch sử cách mạng và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.