Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật -Công nghệ Cần Thơ tích cực quan tâm, hỗ trợ sinh viên 5 tốt sau tuyên dương

Để tiếp tục hỗ trợ các sinh viên 5 tốt, Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường và Phòng Công tác Chính trị – Quản lý sinh viên đã phối hợp với nhau để giới thiệu các bạn sinh viên 5 tốt khác nhau đến các doanh nghiệp, như tập đoàn Mỹ Lan, công ty Nhật ngữ Minh Tú và nhiều doanh nghiệp khác, để thực hành, thực tập và chuẩn bị cho các sinh viên này cho việc phỏng vấn việc làm.

Điều đặc biệt là Đoàn trường quan tâm đến việc giới thiệu các sinh viên 5 tốt là đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét cho học lớp cảm tình Đảng.  

(Sinh viên Trần Minh Nghĩa ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa năm 2020 là sinh viên 5 tốt được tham gia lớp cảm tình Đảng)

Việc hỗ trợ các sinh viên 5 tốt như vậy là rất quan trọng để giúp các sinh viên này phát triển tốt hơn và trở thành những nhân tài của đất nước. Chúng ta hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ và phát huy cho các sinh viên 5 tốt hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.