Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Cần Thơ (PC04) phối hợp tổ chức tập huấn về giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm cho Đội Thanh niên tự quản của Đoàn Trường

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Cần Thơ (PC04) đã phối hợp tổ chức tập huấn về giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm cho Đội Thanh niên tự quản CTUT. Tập huấn là một trong những hoạt động quan trọng của Đoàn Trường nhằm bồi dưỡng, tập huấn cho đội thanh niên tự quản thực hiện giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trong phạm vi trường.

Tập huấn được tổ chức tại Phòng Hội thảo của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và 18 thành viên của Đội Thanh niên tự quản CTUT.

Tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm cho đội thanh niên tự quản của Đoàn Trường. Tập huấn cũng đã góp phần tạo động lực và khích lệ cho các đoàn viên thanh niên trong trường tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, sáng tạo và tích cực trong các hoạt động của Đoàn Trường.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm phối hợp với khối lực lượng vũ trang bồi dưỡng, tập huấn cho đội thanh niên tự quản thực hiện giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trong phạm vi trường. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.