Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức tuyên dương Đội tình nguyện, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023

Ngày 25/3/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tình nguyện của Đoàn Trường và tổ chức tuyên dương Đội tình nguyện, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023 tại Phòng Hội thảo. Hội nghị là dịp để Đoàn Trường tổng kết và đánh giá các hoạt động tình nguyện của các đoàn viên thanh niên trong trường trong năm qua, đồng thời vinh danh và biểu dương những tập thể và cá nhân có. Hội nghị cũng đã góp phần tạo động lực và khích lệ cho các đoàn viên thanh niên trong trường tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo và tích cực trong các hoạt động của Đoàn Trường.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm tổ chức tuyên dương Đội tình nguyện, Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.