Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Cần Thơ (PC04) phối hợp tổ chức tập huấn về giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm cho Đội Thanh niên tự quản của Đoàn Trường

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều... Xem thêm