Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023

Sinh hoạt chuyên đề tuyên tuyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, thời sự về Biển Đông được tổ chức tại Hội trường A ngày 22/05/2023 với sự tham dự của hơn 150 đoàn viên sinh viên đại diện cho các khoa, viện, phòng, ban trong trường.

Các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đã thu được kết quả tích cực. Các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới của Tổ quốc. Các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh của Đoàn Trường và các đoàn viên thanh niên trong trường đến với cộng đồng.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nhằm tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, thanh niên năm học 2022 – 2023. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên trong trường ôn lại tinh thần và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.