Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức kiểm tra chuyên đề các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ khóa 5; thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, Hướng dẫn số 59-HD/UBKTTĐ, ngày 28/2/2022 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2022.

Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm học 2022 – 2023.

Nội dung kiểm tra

– Thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

– Công tác cán bộ đoàn các cấp trọng tâm là công tác giới thiệu, quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2022 – 2024 giới thiệu cán bộ đoàn ứng cử, bổ nhiệm.

– Công tác triển khai và kết quả thực hiện xây dựng Chi đoàn mạnh từ năm 2021 – 2023.

* Đơn vị được kiểm tra: Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng, Đoàn khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm, Đoàn khoa Điện – Điện tử – Viễn thông & Kỹ thuật cơ khí.

Thời gian kiểm tra: từ ngày 20/5/2023.

Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí

  1. Đ/c Phạm Thành Công – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  2. Đ/c Nguyễn Nhựt Quỳnh – UV BTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng

Đoàn khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm

Đoàn khoa Điện – Điện tử – Viễn thông & Kỹ thuật cơ khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.