Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ, thực hiện đăng cai hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống sốt xuất huyết do Thành Đoàn và Hôi liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức

Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ, thực hiện đăng cai hoạt động Tuyên truyền về phòng, chống sốt xuất huyết... Xem thêm

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức đánh giá kết quả triển khai xây dựng hiệu quả mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối... Xem thêm

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023” lần thứ I

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo... Xem thêm