Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước, năm học 2023 – 2024”

Ngày 6/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức thành công Sinh hoạt chuyên đề “Thông tin tuyên... Xem thêm

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Cuộc thi rung chuông vàng “Tìm hiểu về lịch sử dân tộc dành cho đoàn viên sinh viên CTUT” với chủ đề “Điện Biên Phủ – Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam”

Ngày 03/5/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức Cuộc thi rung... Xem thêm