Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước, năm học 2023 – 2024”

Ngày 6/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức thành công Sinh hoạt chuyên đề “Thông tin tuyên truyền đối ngoại về tình hình thế giới, khu vực, quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước, năm học 2023 – 2024” tại Hội trường C. Chuyên đề thu hút sự tham gia của 50 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, tạo nên một diễn đàn sôi nổi để trao đổi kiến thức và nâng cao hiểu biết về tình hình quốc tế.

Chuyên đề đã tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Tình hình thế giới, khu vực: Cập nhật những diễn biến mới nhất về chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong khu vực, đặc biệt là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
  • Quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước: Tổng quan về chính sách đối ngoại của Việt Nam, những thành tựu đạt được trong quan hệ với các nước trên thế giới, cũng như những thách thức và cơ hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
  • Vai trò của thanh niên trong công tác đối ngoại: Khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại.

Thông qua các bài giảng, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, chuyên đề đã giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tình hình thế giới, khu vực và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, chuyên đề cũng trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về đối ngoại, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của tuổi trẻ trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực với sự tham gia nhiệt tình của các bạn đoàn viên, thanh niên. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.