Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho đoàn viên mới năm học 2023-2024

Ngày 11/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức “Lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đoàn viên mới” tại Hội trường C. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 108 đoàn viên mới, đạt tỷ lệ 100%. Đoàn Trường tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Đoàn và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các đoàn viên mới.

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, 100% đoàn viên mới đã đạt kết quả kiểm tra đánh giá loại khá trở lên. Kết quả này cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực của các bạn đoàn viên mới trong việc học tập lý luận chính trị, đồng thời khẳng định chất lượng của lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng chính trị không chỉ giúp đoàn viên mới nắm vững kiến thức lý luận chính trị mà còn góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cho các bạn trẻ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đoàn viên mới giao lưu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết và gắn bó trong tổ chức Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.