Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Sinh hoạt định kỳ Quý II – 2024

Ngày 11/5/2024, Câu lạc bộ Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ Quý II tại phòng Hội thảo 1. Đây là một trong các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ nhằm tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi, nâng cao kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.