Đoàn khoa CNTP&CNSH

Facebook Đoàn khoa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100042150734761

⛳ Với phương châm "Lý thuyết đi đôi với thực hành".⏰ Ngày 20.07.2020 Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học tổ…

Người đăng: Khoa Cntp Và Cnsh vào Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

CTUT- Nhằm mục đích tăng cường các hoạt động học thuật trong sinh viên và trong giảng viên, báo cáo khoa học là một…

Người đăng: Khoa Cntp Và Cnsh vào Chủ nhật, 19 tháng 7, 2020

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=285552009526488&id=100042150734761