Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Đội Cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều phối hợp tổ chức hoạt động giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông năm học 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Đội Cảnh sát giao thông... Xem thêm