Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về phối hợp với Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế tổ chức Chào mừng Đoàn đại biểu Trường Đại học Adelaide – Úc đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế tổ... Xem thêm