Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ “Đồng hành và phát triển thanh niên CTUT” – mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội năm học 2023 – 2024

Ngày 24/12/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ “Đồng hành và phát triển thanh niên... Xem thêm