Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ xây dựng mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm”

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn, ngày 26/5/2024, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã triển khai mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” trong năm học 2023-2024. Mô hình được xây dựng theo Hướng dẫn số 40-HD/TĐTN-TCKT ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn, nhằm rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

Mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” tập trung vào các nội dung chính sau:

  • Rèn luyện tác phong: Cán bộ Đoàn được yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về tác phong, lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử, trang phục,…
  • Nâng cao tinh thần trách nhiệm: Cán bộ Đoàn cần chủ động, tích cực trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
  • Gương mẫu trong công tác và đời sống: Cán bộ Đoàn phải là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo, có lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Việc triển khai mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ Đoàn trong trường. Qua đó, góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, tận tụy và trách nhiệm với công việc, xứng đáng là những người dẫn dắt và dìu dắt thế hệ trẻ.

Mô hình này là một trong những nỗ lực của Đoàn Trường trong việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục và rèn luyện thanh niên trong thời kỳ mới.

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Cán bộ Đoàn trách nhiệm” năm học 2023 – 2024

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.