Hội thao truyền thống

Thông báo: kế hoạch hội thao truyền thống:
Như đã đã thống nhất trong buổi họp đoàn khoa mở rộng ngày 29/05/2020:
  • các chi đoàn sẽ đăng ký nội dung thi đấu đến hết ngày 01/06/2020
  • sau khi biết được số lượng chi đoàn tham gia thì sẽ tính toán đưa ra số tiền mỗi môn thi/ chi đoàn sẽ đóng để tham gia.
  • Số tiền đóng chỉ bao gồm tiền sân, tiền nước uống cho trọng tài (là sv trong khoa) và tiền thưởng cho 3 giải. mỗi môn sẽ đóng riêng tùy theo số lượng.
  • Mọi chi tiết đã thống nhất trong buổi họp , bạn nào không hiểu rõ thì hỏi lại bí thư, chi đoàn nào vắng thì liên hệ thầy.
Hiện tại số lượng đăng ký quá ít nếu hết hôm nay mà các chi đoàn vẫn chưa đăng ký vào form online thì sẽ hủy hội thao truyền thống.
Đề nghị các bí thư tham khảo ý kiến đoàn viên và nhanh chóng phản hồi.
 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.