Tập huấn Cán bộ Đoàn trường học năm học 2019 – 2020

Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ phối hợp tổ chức lớp “Tập huấn Cán bộ Đoàn trường học năm học 2019 – 2020”

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.