Tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế của Việt Nam, các kiến thức về ASEAN cho cán bộ Đoàn CTUT

Tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế của Việt Nam, các kiến thức về ASEAN cho cán bộ Đoàn CTUT, năm học 2019 – 2020

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.