Ngày hội sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên cấp trường Năm học 2020 – 2021

Góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên. Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên.

ngày 15/8/2020 tại Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Đoàn Thanh niê n – Hội Sinh viên Tổ chức Ngày hội sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên cấp trường năm học 2020 – 2021 cho hơn 200 sinh viên tham trong trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.