Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức Pháp luật và các bài lý luận chính trị trong đoàn viên TP Cần Thơ năm 2020.

Đã chính thức bắt đầu Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức Pháp luật và các bài lý luận chính trị trong đoàn viên TP Cần Thơ năm 2020.
Hãy truy cập vào: www.timhieutructuyen.com để tham gia cuộc thi.
NGUỒN: TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.