Họp ban tổ chức hội thi ” tìm hiểu hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Họp ban tổ chức hội thi ” tìm hiểu hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.