Tập huấn nâng cáo kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức lớp Tập huấn nâng cáo kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.