Hội diễn Văn nghệ truyền thống CTUT lần thứ 7 năm 2020

Hội diễn Văn nghệ truyền thống CTUT lần thứ 7 năm 2020 sẽ diễn ra lúc 18 giờ 15 phút thứ Tư, ngày 18 tháng 11/2020 tại Hội trường A, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.