Hội nghị triển khai, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo Bác năm học 2020 – 2021

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm học 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.