CTUT thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Đoàn viên, sinh viên CTUT thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.
Thực hiện nghiêm thông điệp 5K:
-Khẩu trang
-Khử Khuẩn
-Khoảng cách
– Không tụ tập
-Khai báo.
Tất cả sinh viên CTUT cố gắng thực hiện tốt đề phòng dịch ngăn ngừa bùng phát dịch trong nhà trường cũng như trong cộng đồng.
Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.