Thường trực VP Đoàn Trường và đoàn viên sinh viên CTUT thực hiện phần việc thanh niên

Thường trực VP Đoàn Trường và đoàn viên sinh viên CTUT thực hiện phần việc thanh niên: Trồng cây bần trên các tuyến kinh tại địa bàn quận Ô Môn ngày 27/02/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.