Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tặng quà “Tết sẻ chia – Xuân yêu thương” cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, sinh viên.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tặng quà “Tết sẻ chia – Xuân yêu thương” cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.