Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tặng quà “Tết sẻ chia – Xuân yêu thương” cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, sinh viên.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tặng quà “Tết sẻ chia – Xuân yêu thương” cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *