Đoàn Trường tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2020 – 2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Đoàn Trường tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2020 – 2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Báo cáo viên: ThS Phạm Thành Công, Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.