Đoàn Trường tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2020 – 2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Đoàn Trường tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2020 – 2021, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Báo cáo viên: ThS Phạm Thành Công, Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *