Đoàn viên, thanh niên tình nguyện CTUT thực hiện phần việc tình nguyện chủ động phòng dịch Covid-19

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện của Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện phần việc tình nguyện chủ động phòng dịch Covid-19 ngày sinh viên học tập trung trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.