Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.