Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ sắp xếp phân bổ nước, áo, nhu yếu phẩm chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022

Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ sắp xếp phân bổ nước, áo, nhu yếu phẩm chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022 do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức vào ngày 02/7/2022 tại Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Cần Thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.