Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ hoạt động lắp ghép lồng đèn điện tử và thực hiện lồng đèn thủ công năm 2022

Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ hoạt động lắp ghép lồng đèn điện tử và thực hiện lồng đèn thủ công năm 2022 do Hôi sinh viên Thành phố Cần Thơ tổ chức tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Cần Thơ, từ ngày 07/9/2022.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.