Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về phối hợp với Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế tổ chức Chào mừng Đoàn đại biểu Trường Đại học Adelaide – Úc đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế tổ chức Chào mừng Đoàn đại biểu Trường Đại học Adelaide – Úc đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, ngày 23 tháng 9 năm 2022, với 300 đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động đã góp phần giúp đoàn viên, thanh nien của Trường giao lưu, kết nối với thanh niên quốc tế, qua đó nâng cao năng lực trong sử dụng ngoại ngữ và giao lưu giá trị văn hóa dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.