Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ chuẩn bị đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ chuẩn bị đại hội Đoàn thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027: sắp xếp, vận chuyển quà dành cho đại biểu, vệ sinh và trang trí hội trường tại Hội trường Thành Ủy vào ngày 11/10/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.