Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức kiểm tra định kỳ đợt 1 đối với các Đoàn khoa trực thuộc năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ khóa 5; thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023, Hướng dẫn số 59-HD/UBKTTĐ, ngày 28/2/2022 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và Giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2022.

 Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đợt 1 năm học 2022 – 2023.

* Đơn vị được kiểm tra: Đoàn khoa Điện – Điện tử – Viễn thông & Kỹ thuật cơ khí, Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng, Đoàn khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm.

* Thời gian kiểm tra: từ 30/11/2022.

* Thành phần đoàn kiểm tra:

  1. Đ/c Phạm Thành Công – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường
  2. Đ/c Nguyễn Nhựt Quỳnh – UV BTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn trường

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn liên khoa Điện – Điện tử – Viễn thông & Kỹ thuật cơ khí

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Kỹ thuật xây dựng

Đoàn kiểm tra làm việc với Đoàn khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.