Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức tọa đàm về chất thép trong các tác phẩm chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức tọa đàm về chất thép trong các tác phẩm chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 22/12/2022 tại Hội trường A, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên có chất thép, có ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.