Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ Thành đoàn vận chuyển gạo chuẩn bị quà tết cho cán bộ Đoàn năm 2023

Đoàn trường Đại học Kỹ Thuật – Công Nghệ Cần Thơ hỗ trợ Thành đoàn vận chuyển gạo chuẩn bị quà tết cho cán bộ Đoàn năm 2023 do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức vào ngày 13/1/2023 từ Bệnh viện đa khoa Trung ương về Trung tâm dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Cần Thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.