Công trình chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, công trình cải tạo Khung tuyên truyền.

Nhằm chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2025. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, sinh viên, thực hiện phần việc, công trình sinh viên.

Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023, Hội Sinh viên ra quân thực hiện công trình cải tạo và thay thế bảng tuyên truyền và thông tin các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên, đồng thời thực hiện công tác tình nguyện sửa chữa và thay thế bàn ghế, thu dọn thiết bị hư hỏng, nắp cống bê tông, trong trường.

Sinh viên vận chuyển bàn ghế

Sinh viên trộn vữa chuẩn bị đỗ nắp cống bê tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.