THÔNG TIN QUAN TRỌNG: 4 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2023 VÀ THAY ĐỔI VỀ SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ

Bạn có biết những luật, chính sách nào có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 chưa?
▶️▶️▶️Từ ngày 01/01/2023, 04 luật có hiệu lực gồm:
– Luật kinh doanh bảo hiểm;
– Luật cảnh sát cơ động;
– Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ;
– Luật điện ảnh.
Ngoài ra, từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực theo quy định tại Luật Cư trú năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.