Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức Hành trình đến Thư viện thành phố Cần Thơ, năm 2023

Ngày 24/04/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hành trình đến với Thư viện Thành phố Cần Thơ tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày sách, hoạt động thu hút hơn 50 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Hoạt động góp phần nâng cao tri thức, văn hoá, kỹ năng đọc sách ý thức chủ động tìm đến sách, kho tri thức, văn hóa, văn minh của nhân loại cho đoàn viên, thanh niên của Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.