Đoàn viên, sinh viên CTUT hỗ trợ ghi hình chương trình Tôi là nông dân Việt

Đoàn viên, sinh viên CTUT tại Phim trường S1 Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Cần Thơ, ngày 07/6/2020. Hỗ trợ ghi hình chương trình Tôi là nông dân Việt.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.