HÀNH TRÌNH 30 NĂM TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC HỒ

Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Văn Ba với lòng yêu nước nhiệt thành, tình thương dân vô hạn, nghị lực phi thường đã ra nước ngoài, bôn ba qua các châu lục, lao động, học tập, tham gia hoạt động cách mạng để tìm đường cứu nước cứu dân cho dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm, ngày 28/1/1941, Người đã trở về quê hương.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.