CTUT trao quà “Tiếp sức đến trường ” tại Ô Môn.

ThS. Nguyễn Chí Hiếu, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên; ThS. Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn Trường CTUT trao quà “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.