Đội Công tác xã hội – Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện phần việc thanh niên tình nguyện

Đội Công tác xã hội – Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thực hiện phần việc thanh niên tình nguyện: sơn sửa Cổng rào an ninh tại quê hương Trường Lạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.