CTUT chào mừng Lễ Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Đội hồng kỳ của Văn phòng Đoàn – Hội Sinh viên Trường CTUT chào mừng Lễ Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.