CTUT giới thiệu về hoạt động Đoàn, Hội tại Tuần Sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2020 – 2021

Thường trực Đoàn – Hội Sinh viên Trường CTUT giới thiệu về hoạt động Đoàn, Hội tại Tuần Sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2020 – 2021 (ngày 07/10/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.