Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Chúc mừng
 

Sinh viên Lâm Vĩnh An, Đội phó Đội Công tác xã hội Đoàn Trường, Chủ nhiệm CLB Võ thuật, Phó Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 CTUT, vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.