Họp mặt Cán bộ Đoàn – Hội đầu năm học 2020 – 2021, “Đêm Văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt”

Họp mặt Cán bộ Đoàn – Hội đầu năm học 2020 – 2021, “Đêm Văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt” do Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.