sinh viên CTUT chuẩn bị cho “Chuyến xe ước mơ” tiếp tục hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt

Ngày 25/10, em Tăng Minh Triều, UV. BCH Đoàn Trường, Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên phòng chống rác thải nhựa, cùng các em đoàn viên, sinh viên CTUT chuẩn bị cho “Chuyến xe ước mơ” tiếp tục hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt do Thành Đoàn và Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.